Ο τροχός της ρουλέτας

Τα νούμερα στον τροχό της ρουλέτας

Ο τροχός της ευρωπαικής ρουλέτας. Μπορείτε να δείτε τα νούμερα της ρουλέτας, τι χρώμα έχουν και την διάταξη τους στον τροχό.

Ο τροχός της ρουλέτας

Ο τροχός της Αμερικάνικης ρουλέτας

Τα νούμερα και η διάταξη στον τροχό της αμερικάνικης ρουλέτας. Παρατηρήστε το διπλό 00 απέναντι στο 0.

Ο τροχός της Αμερικάνικης ρουλέτας

Ο τροχός της ρουλέτας