Ελληνικά Καζίνο: Δικαιώθηκαν για την απαγόρευση διαφήμισης του διαδικτυακού τζόγου

Τα Ελληνικά Καζίνο χαιρετίζουν τη νέα απόφαση του ΔΕΚ, η οποία δικαιώνει τις θέσεις τους, ειδικά όσον αφορά την απαγόρευση της διαφήμισης των διαδικτυακών καζίνο και γενικά διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών.


Οπως επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση των Καζίνο Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Λουτρακίου, Ρίου, Ξάνθης, Πόρτο Καρράς, Ρόδου και Σύρου, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με τη νέα απόφασή του, η οποία εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου 2010, επιβεβαιώνει κι ενισχύει το δικαίωμα των κρατών - μελών να θέτουν φραγμούς στη λειτουργία και τη διαφήμιση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στην ΕΕ.

Η απόφαση (C - 447/08 και C - 448/08) αφορά, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, την απαγόρευση που επιβάλλει το σουηδικό κράτος στη διαφήμιση διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, ακόμα και για επιχειρήσεις με έδρα σε άλλα κράτη - μέλη.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι «η σουηδική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει την προώθηση (διαφήμιση) τυχερών παιγνίων που διοργανώνονται στο διαδίκτυο από ιδιώτες λειτουργούς για κερδοσκοπικούς σκοπούς σε άλλα κράτη - μέλη, είναι σύμφωνη με το Κοινοτικό Δίκαιο».

Σημειώνεται πως η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια των δύο πρόσφατων αποφάσεων του ΔΕΚ για την Ολλανδία, με τις οποίες αναγνώρισε ότι τα κράτη - μέλη: α) έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν εντός της επικράτειάς τους την παροχή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου από επιχειρηματικούς φορείς που είναι νόμιμα εγκατεστημένοι και παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλα κράτη - μέλη και β) έχουν το δικαίωμα να απαγορεύουν τη διαφήμιση των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται στο διαδίκτυο.

Το δικαίωμα αυτό των κρατών - μελών στηρίζεται, σύμφωνα με το ΔΕΚ, σε επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, όπως είναι η προστασία των καταναλωτών, η πρόληψη της απάτης και της εγκληματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό τα κράτη έχουν δικαίωμα να θεωρούν ότι δεν αποτελεί επαρκή εγγύηση για την προστασία των καταναλωτών τους απλώς και μόνο το γεγονός ότι ένας επιχειρηματικός φορέας προσφέρει νομίμως τις υπηρεσίες του σε ένα άλλο κράτος - μέλος. Λόγω της έλλειψης άμεσης επαφής μεταξύ του καταναλωτή και του επιχειρηματικού φορέα, τα τυχερά παιχνίδια που είναι προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου ενέχουν διαφορετικής φύσεως και σημαντικότερους κινδύνους για τον καταναλωτή, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές αγορές των παιγνίων αυτών.

Υπό το φως των πρόσφατων διαδοχικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τα Ελληνικά Καζίνο καλούν την κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, η οποία είναι απόλυτα συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο και απαγορεύει κάθε διαφήμιση μη αδειοδοτημένης επιχείρησης τυχερών παιχνιδιών.


Πηγή: Κέρδος online 23/7/2010 13:49

Απαγόρευση διαφήμισης διαδικτυακού καζίνο